Suoraan sisältöön

Stödhem

Serviceområde hela Helsingfors

Stödhemmen är avsedda för klienter som inte klarar av att bo självständigt eller kollektivt i en stödbostad på grund av missbruksproblem eller av andra orsaker.

Ansvarig socialhandledare Juha Suvanto tfn 09 3104 3747 
Handledare Maarit Ruhtinas tfn 09 3107 3412
Handledare Kirsi Teitto tfn 09 3106 4288  

Stödhemmen (på finska)
 06.12.2019 09:26