Hoppa till innehållet

Stödhem

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Stödhemmen är avsedda för klienter som inte klarar av att bo självständigt eller kollektivt i en stödbostad på grund av missbruksproblem eller av andra orsaker.

Kontaktuppgifter och mer information om stödhemmen
 20.01.2021 17:16