Suoraan sisältöön

Toukolahemmet

Gustav Vasas väg 13, 00560 Helsingfors
PB 8541, 00099 Helsingfors stad
Tfn 050 4020 841, 040 3340 308
Fax 09 3104 2978
Karta och trafikförbindelser 


Ledande handledare Leena Saarinen, tfn 09 3104 2842
Handledare Janne Ström, tfn 09 3107 3335
Socialhandledare Virpi Löytty, tfn 09 3107 3334
Socialhandledare Jenni Tossavainen, tfn 09 3107 3334
 

Platsförfrågningar måndag–fredag kl. 9–15

Serviceområde hela HelsingforsToukolahemmet är en boendeenhet med 15 platser för bostadslösa män i arbetsför ålder som får vård för sitt rusmedelproblem. Toukolahemmets lokaler lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Klienten behöver stadens betalningsförbindelse för att flytta till Toukolahemmet.

Varje invånare sätter upp sina egna mål. Boendeperioden i Toukolahemmet förutsätter ett rusmedelsfritt levnadssätt och orientering för självständigt boende. Målet är att stöda invånaren att klara sig i olika livssituationer utan rusmedel.06.12.2019 09:25