Hoppa till innehållet

Invånarhuset Mylläri

Meddelande: På grund av coronasituationen erbjuds kaffe eller lunch inte i invånarhusen.

Expeditionen är öppen mån–ons kl. 9–16 
Aulan öppen mån-tor kl. 9-20 och fre kl. 9-16 samt lör kl. 10-16 enligt mediebibliotekets öppethållningstider.

Stenparsvägen 2 J, 00920 Helsingfors
Karta, kommunikationsförbindelse och tillgänglighet
PB 7352, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3107 3013 och 040 825 6956
asukastalo.myllari@hel.fi
Socialhandledare Johanna Kankkunen tfn 09 3106 1953
Facebook

Invånarhuset Mylläri fungerar som möteslokal, infopunkt och hobbyplats.

I aulan kan man vila efter en shoppingrunda, träffa bekanta, samtala och bekanta sig med konstutställningar. I Folkgalleriet i aulan byts utställningen ut varje månad. Man kan fråga om lediga tider i Mylläris kontor.

  Grupper (på finska)23.11.2020 15:43