Hoppa till innehållet

Kampens kapell

Öppet må-sö kl. 10-18

Simonsgatan 7, 00100 Helsingfors

kampinkappeli@evl.fi

Ledande socialhandledare Irene Pudassalo-Thurman

Kampens kapell

Kampens kapell är byggt i finskt trä vid Narinkens torg är en plats för stillhet. Kapellet är ekumeniskt och välkomnar alla oberoende av deras tro, livsåskådning eller bakgrund. I kappellet arrangeras i regel inga kyrkliga förrättningar förutom kvällandakter på fredagar kl. 18. Andakten tar ca 20 minuter.

I kapellet kan man få samtalshjälp och handledning i fråga om socialtjänster oberoende av hemort. Servicen erbjuds varje dag året runt utan tidsbeställning. Du kan få hjälp också anonymt.

För kapellets verksamhet ansvarar i partnerskapsanda Kyrkan i Helsingfors och Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. i Kyrkan arbetar fyran socialhandledare, en präst, verksamhetsledaren, två diakoner, två kyrkvaktmästare och vaktmästare.

Grupper som önskar en guidning ber vi kontakta kapellet på förhand.

Övrig information (på finska)12.01.2021 11:38