Suoraan sisältöön

Åggelby Societetshus

Öppet mån–fre kl. 9–16

Larin Kyöstis väg 7, 00650 Helsingfors 
Karta, kommunikationsförbindelse och tillgänglighet
PB 65836, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3104 0912, kundtjänst
Socialhandledare Elina Pentikäinen tfn 09 3106 9720, 040 334 3297
Bändi tfn 09 3104 6815, oulunkyla.seurahuoneband@hel.fi
Lokalbokning och förfrågningar enbart per e-post till oulunkylan.seurahuone@hel.fi  

Facebook

 

Denna fantastiska villa invid Åggelby station är ett vardagsrum öppet för alla. Huset har tidigare varit bl.a. badhus, restaurang, bostadshus för sex familjer och ett Pop-jazz-institut.

Man kan jamma med husets bänd, och för de som är intresserade av hantverk finns det symaskiner och en overlockmaskin, som man kan få instruktioner för användning vid behov. Vid IT-punkten kan man få handledning i digi-ärenden. I huset arrangeras också verksamhet av olika slag, som det informeras om på aktualitets- och Facebook-sidorna. Kom med och delta i frivilligverksamheten.DELA
21.01.2020 14:28