Hoppa till innehållet

Service och stöd för invandrare

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetIbruktagandet av Apotti medför ändringar i tjänsterna under oktober–december

Helsingfors stad tar den 6 november 2021 i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti inom socialservicen för barn och personer i arbetsför ålder samt inom barnskyddet. På grund av detta förekommer det ändringar i våra tjänster under oktober, november och december.
Läs mer om hur ibruktagandet av Apotti påverkar våra tjänster via den här länken. För invandrare tillhandahålls handledning, rådgivning och olika integreringstjänster. För asylsökande erbjuds boendetjänster och social- och hälsovårdstjänster.

Helsingfors för invandrare25.10.2021 11:18