Suoraan sisältöön

Förläggningar

De asylsökande som är inkvarterade vid förläggningar får röra sig fritt i Finland. Men om det finns oklarheter om en asylsökandes identitet eller resväg till Finland kan en sådan asylsökande inkvarteras vid förvarsenheten i Krämertskog i Helsingfors medan ärendet utreds. Förvarsenheten är sluten och det är inte möjligt att avlägsna sig från enhetens område.

Helsingfors förläggning, verksamhetsenheten i Berghäll
Biträdande direktör Mari Saari
Karlsgatan 7
00530 Helsingfors
Jour: (09) 3104 6644
Fax: (09) 5842 2256

Helsingfors förläggning, verksamhetsenheten i Rödberget
Biträdande direktör Heta Puronen
PB 12714
00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Nylandsgatan 24, 00120 Helsingfors
Jour: (09) 5842 2265
Fax: (09) 5842 2263

 DELA
06.12.2019 09:27