Hoppa till innehållet

Samhällsarbete och uppsökande närarbete

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetSamhällsarbete

Ta kontakt med en samhällsarbetare om du vill förbättra trivseln, säkerheten eller välfärden i ett område i Helsingfors. Samhällsarbetaren kan hjälpa med att föra förslag framåt inom olika nätverk i området, i tjänstemännens regionala arbetsgrupp eller i regionala forum. 

Med hjälp av samhällsarbetet kan man till exempel fokusera på att lösa vissa problem i ett bostadsområde.

Samhällsarbetet är för långsiktig inverkan på utvecklingen i en stadsdel tillsammans med invånarna och stadsdelens föreningar, organisationer och myndigheter.

Kontaktuppgifter för samhällsarbete (service på finska)

Södra Helsingfors

Serviceområde: Berghäll, Åshöjden, Vallgård, Böle, Gammelstaden, Estnäs, Ulrikasborg, Kampmalmen, Bortre Tölö, Drumsö, Fiskehamnen, Brändö och Hertonäs
• Verkstadsgatan 14, 00580 Helsingfors
PB 7752, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3104 1249, 050 3475071


Västra Helsingfors

Serviceområde: Munksnäs, Haga, Sockenbacka, Kårböle, Grejus
• Silvervägen 6, 1 vån., 00440 Helsingfors
PB 8100, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3102 4031, 040 482 2679


Norra Helsingfors

Serviceområde: Månsas, Västra Baggböle, Domarby, Åggelby, Östra Baggböle, Ladugården, Bocksbacka, Malm, Skomakarböle, Parkstad, Jakobacka
• Nedre Malms torg 2, 6 vån., 00700 Helsingfors
PB 7970, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3107 3206, 050 349 7611


Östra Helsingfors

Serviceområde: Mellungsby, Kvarnbäcken, Botby, Degerö
Revalsplanen 6, 2 vån., 00930 Helsingfors
PB 6260, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3106 2810, 050 376 3435

Serviceområde: Nordsjö och Östersundom
Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors
PB 7370, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3102 4075, 040 334 7158


Uppsökande närarbete

Uppsökande närarbete omfattar rådgivning samt att hänvisa och vid behov ledsaga hjälpbehövande till relevanta tjänster. Tjänsten är riktad till personer som bor utomhus och/eller står utanför tjänsterna. Det uppsökande närarbetet sker på gator, i köpcentrum och invånarlokaler samt på andra offentliga platser.

Det uppsökande närarbetet samarbetar med instanser inom social- och hälsovårdssektorn, i synnerhet det sociala arbetet för vuxna, stödet för boende samt missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Samarbete görs även med stadens övriga aktörer, såsom bibliotek och stadsmiljösektorn samt bland annat församlingar, polisen och olika organisationer. Det uppsökande närarbetet tar också emot orosanmälningar från medborgare och aktörer.

Kontaktuppgifter för uppsökande närarbete

PB 7752, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3103 3849
E-post lahityo@hel.fi

Ledande socialhandledare
Lena Pascale tfn 09 3103 3849 (service på finska)

 • Södra Helsingfors
  • Minna Oikarinen tfn 09 3104 1117 (service på finska)
  • Emmi Salminen tfn 09 3102 4321 (service på finska)
 • Östra Helsingfors
  • Kirsi Ekström tfn 09 3102 4324 (service på finska)
  • Antti Kaajakari tfn 09 3104 5296 (service på finska)
 • Norra Helsingfors
  • Janne Leskinen tfn 09 3104 3399 (service på finska)
  • Sanja Karlsson tfn 09 3102 4320 (service på finska)
 • Västra Helsingfors
  • Samuel Drake tfn 09 3104 3131 (service på finska)
  • Touko Palonen tfn 09 3104 1067 (service på finska)


05.11.2021 08:57