Hoppa till innehållet

Anmälan om behov av socialvård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetÄr du orolig över en närstående eller en person du stött på?

Man kan göra en anmälan enligt socialvårdslagen om vem som helst som man är oroad över. Personen kan sörja för till exempel sin inkomst, sin användning av rusmedel, sitt självständiga boende eller att den svåra situationen kan ha dragit ut. Avsikten med anmälningen är att se till att personen får den hjälp och de tjänster som hen behöver för att klara sig.

En anmälan kan göras utan personens samtycke.

Som privatperson kan du göra anmälan anonymt. Ifall du anger ditt namn har den berörda parten rätt att bli informerad, även om du har förbjudit att ge informationen.

Ge tillräckligt med information i anmälan så att rätt person kan nås.

Hur ska jag göra en anmälan?

Du kan göra en anmälan i klientportalen Maisa via denna länk utan att logga in. Eller gå till framsidan av Maisa (maisa.fi) och välj ”Gör anmälan om behov av socialvård”. När anmälan gäller en Helsingforsbo, välj Helsingfors som kommun. Fyll i blanketten och skicka den.

Om du vill fylla i anmälan som en pappersblankett, kan du lämna in den till vilket som helst serviceställe för vuxensocialarbete. Du kan också skicka en anmälan per post till nedanstående adress. En blankett som kan skrivas ut är på kommande snart.

Helsingfors stad
Social- och hälsovårdssektorn
Tjänster för vuxna/Socialrådgivning
Nedre Malms torg 2
PB 7970
00099 Helsingfors stad

Vem ska jag kontakta?

Under tjänstetid kan du också ta kontakt med vuxensocialarbetets serviceställen per telefon. Du kan också skicka in en skriftlig anmälan direkt till serviceställena. Serviceställenas telefonnummer och andra kontaktuppgifter finns på adressen hel.fi/vuxensocialarbete.

Ifall det är fråga om en minderårig, kontakta barnskyddets rådgivning.
Ifall det är fråga om en äldre person, ta kontakt med Seniorinfo vardagar kl. 9–15 på numret 09 310 44556

Om du vet att personen bor eller vistas på annan ort, vänligen kontakta socialmyndigheterna i den kommunen.

Handledning och rådgivning får du från socialrådgivningen per telefon mån – fre kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Mer information hel.fi/socialradgivning.

Utanför tjänstetid kan man kontakta socialjouren, tfn 020 696 006. I nödfall ring 112.

Vad händer efter anmälan?

Så fort en anmälan tagits emot inleds en utredning av personens servicebehov inom 1–2 vardagar. En expert inom socialväsendet bedömer innehållet i anmälan om situationen, hur brådskande ärendet är och inleder utredningen av ärendet.

Brådskande situation

Ifall det är fråga om ett brådskande behov av en bedömning av servicebehovet eller tjänster, kontakta under tjänstetid vardagar kl. 8.15–16 växeln på numret 09 310 169, utanför tjänstetid socialjouren 0206 96006. I nödfall ring det allmänna nödnumret 112.12.01.2022 10:42