Hoppa till innehållet

Sysselsättningsstöd och social rehabilitering

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsverksamhet under coronatiden

 • Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

 • Nya klienter tas inte till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det är möjligt att delta i distanstjänsten och redan överenskomna start inleds. Vi ringer samtliga klienter som söker sig till tjänsten och bedömer deras situation

 • I arbetsverksamhetsställen ordnas inte grupparbetsträning, evenemang, utfärder eller studiebesök på plats.

 • Avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och Uusix-verkstädernas butiker och servicepunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) stängs. Uusix popup-butik i Hagnäs saluhall är öppen fram till 23.12.


  Ändringarna gäller fram till 31.1.2021.


 • Baggblöle arbetscentral

  Med sysselsättningsstödet främjas arbetslösa och delvis arbetsföra personers delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.

  Enheten tillhandahåller vidsträckt nätverksarbete, handledning, bedömning och rehabiliterande sysselsättningstjänster.

  Till servicecentret för arbetskraft Duuri kan man söka sig genom arbets- och näringsbyrån eller servicestället för utkomststöd och socialarbete.

  Rehabiliterande arbetsverksamhet och andra stödåtgärder ordnas bland annat i Baggböle arbetscentral, på Uusix-verkstäderna, i organisationer och vid stadens övriga förvaltningar. Man kan ansöka om rehabiliterande arbetsverksamhet genom servicecentret för arbetskraft Duuri. För att man ska kunna delta i den rehabiliterande arbetsverksamheten ska en aktiveringsplan utarbetas för klienten.  20.01.2021 17:21