Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Visa på kartan

Rehabilitering och terapi

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Med hjälp av rehabilitering upprätthålls och förbättras patientens funktionsförmåga. Rehabiliteringsbehovet bedöms i vanliga fall av husläkaren på patientens egen hälsostation, på den psykiatriska polikliniken eller vid stadssjukhuset, som också kan erbjuda patienten rehabilitering.

I vissa fall är specialkunskaper dock nödvändiga för att kunna genomföra rehabiliteringen. Då får patienten stöd av specialtjänsterna för rehabilitering. Kompetenscentret för rehabilitering tillhandahåller följande rehabiliteringstjänster för helsingforsare:
22.06.2022 09:03