Hoppa till innehållet

Var få hjälp vid plötsliga hälsoproblem?

Vid akuta hälsoproblem är det symtomens allvarlighet som avgör hur snabbt och var du behandlas.

  • De lindrigaste besvären kan du ta hand om med egenvård. Pålitliga vårdinstruktioner hittar du på Hälsobibliotekets och Hälsobyns webbplatser.
  • När egenvård inte är nog får du hjälp på hälsostationen.
  • När hälsostationen är stängd får du hjälp från telefontjänsten Jourhjälpen 116 117 och jourpolikliniken, om ditt tillstånd kräver behandling innan hälsostationen öppnar.
  • Nödnumret 112 och akutvården hjälper vid allvarliga sjukdomar eller olyckor.

Egenvård

Mindre allvarliga sjukdomar och små olyckor kan ofta behandlas med egenvård och receptfria läkemedel från apoteket. Till exempel en vanlig förkylning, en akut magsjukdom eller små stukningar, sträckningar eller sår kräver i allmänhet inte besök på hälsostationen eller jourpolikliniken.

På nätet finns pålitliga instruktioner för egenvård och dessutom information om när symtomen behöver utvärderas av en yrkesutbildad person.

  • I Hälsobiblioteket finns utförlig information om nästan alla sjukdomar (på finska).
  • I Päivystystalo i Hälsobyn hittar du klara instruktioner för egenvård av de vanligaste hälsoproblemen (på finska).
  • Information om de vanligaste sjukdomarna hos barn finns i Lastentalo i Hälsobyn (på finska). I Lastentalo finns också en avgiftsfri chatt där det är möjligt att be den jourhavande sjukskötaren om råd i frågor som rör barnets hälsa. Chatten är tillgänglig för dem som bor i HUS-området. Den håller öppet på vardagar kl. 8─17.45 och kl. 12─19.45 på veckoslut.
  • I tjänsten Omaolo kan du bedöma behovet av vård och söka vårdinstruktioner.
  • Egenvårdsinstruktioner får du också genom att kontakta din hälsostation. Om den är stängd kan du ringa den avgiftsfria telefontjänsten Jourhjälpen, tfn 116 117.

Hälsostationer

Under hälsostationernas öppettider ansvarar din hemkommun för anordnandet av brådskande vård. Om ditt hälsotillstånd kräver det styr hälsostationen dig vid behov till fortsatt vård till en jourpoliklinik.

Din kommun kan ha centraliserat den akuta vården till vissa verksamhetsställen och det är också möjligt att du ska boka tid innan du söker dig till vårdstället. En del hälsostationer håller öppet även på kvällar och veckoslut. På din kommuns webbplats finns information om var du får akut vård och hur du söker dig till mottagningen. Många kommuner har också elektroniska system för bedömning av symtom. Du kan använda dem för att bedöma hur brådskande ditt vårdbehov är dygnet runt.


Jourpoliklinikerna och Jourhjälpen 116 117

HUS jourpolikliniker vårdar patienter som behöver avancerad brådskande vård dygnet runt. På kvällar, veckoslut och helgdagar behandlar jourpoliklinikerna dessutom patienter som har en sjukdom eller skada som inte kan vänta tills patientens egen hälsostation öppnar. Innan du söker dig till jourpolikliniken, ring till den avgiftsfria telefontjänsten Jourhjälpen 116 117. I brådskande fall kan du söka dig till jourpolikliniken direkt om du inte får kontakt med Jourhjälpen inom skälig tid.

Telefontjänsten Jourhjälpen 116 117 ger hjälp i brådskande hälsoproblem när din egen hälsostation är stängd. Vid Jourhjälpen är det en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som tar ditt samtal. Personen styr dig till rätt vårdplats eller ger dig instruktioner för egenvård.  Tjänsten ger också råd och vägledning i frågor som gäller barn. Jourhjälpen är tillgänglig dygnet runt alla dagar. Jourhjälpen ger inte information om hur anhöriga som är intagna på sjukhus mår. Tjänsten ger inte heller information om laboratoriesvar eller bokar och avbokar mottagningstider. Tjänsten Jourhjälpen, som är avsedd för helsingforsbor, produceras av Helsingfors stad. För tjänsten till resten av HUS-området står HUS.

På frågor om förebyggande och vård av akuta förgiftningar svarar Giftinformationscentralen, tfn 0800 147 111 (avgiftsfri, 24/7).

I nödsituation, ring 112

Ring 112 endast när det är fråga om en nödsituation eller om misstanke om en nödsituation. Nödcentralsoperatören gör en lägesbedömning och skickar vid behov akutvård, dvs. en ambulans, till platsen. Akutvården är endast avsedd för allvarliga och plötsliga sjukdomsfall och skador. Typiska situationer som kräver akutvård är livlöshet, plötslig andnöd, svår bröstsmärta, störningar i medvetandet, förlamningssymtom, utdragna kramper och allvarliga skador. Huvudvärk, yrsel, mag-och ryggsmärta, näsblod, blåmärken, stukningar, små sår och frakturer av de små benen är i regel inte nödsituationer. Ett onödigt samtal till nödcentralen kan fördröja hjälpen till en person som råkat i en nödsituation och leda till allvarliga konsekvenser för den nödställda.

Utskrivbar anvisning: Var få hjälp vid plötsliga hälsoproblem? (png)21.01.2020 09:35

Grabbarna i kondis - hälsokontroll för 40-åriga män

Med hjälp av den elektroniska hälsokontrollen får du information om faktorer som påverkar din hälsa. Dessutom ser du hur dina levnadsvanor påverkar din beräknade livslängd och risken att insjukna i sjukdomar som förkortar din livslängd och försämrar din livskvalitet.

Läs mer