Hoppa till innehållet

Malms hälsostation

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Tidsbeställning för coronavaccineringar är inte ännu möjligt

Det är inte ännu möjligt att beställa tid för coronavaccinering. Tilläggsinformation: coronavaccination.hel.fi

Tryggt att besöka hälsostationen även under coronatider  fördröjningar i icke-brådskande tjänster

På grund av coronavirusepidemin kan det ta aningen längre att få tid för att sköta icke-brådskande ärenden vid hälsostationerna. Hälsostationerna har dock öppet och du behöver inte avboka din tid. Det är tryggt att sköta ärenden i hälsovården.

Under coronaepidemin är det viktigt att sköta om den egna hälsan och de närståendes hälsa. Vare sig det är fråga om ett brådskande besvär eller vård av en långvarigare sjukdom.
Att vänta för länge med att söka vård kan vara fatalt om besväret eller sjukdomen blir värre.

På hälsostationen tar en aulahälsare emot dig. Aulahälsarens uppgift är att garantera ett säkert besök. Aulahälsaren ställer några frågor och skickar sedan dig vidare. Tack för samarbetet!

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Gör en symtombedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och du kan vid behov boka tid till coronavirustest.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18).

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117. 

Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset


Malm fungerar som coronahälsostation

Alla Helsingforsbor med symtom i andningsorganen eller diarré med feber och illamående och som behöver läkarbedömning hänvisas till coronahälsostationer. Patienter med dessa symtom vårdas inte på andra hälsostationer.

Malms coronahälsostation, Talvelavägen 8, har öppet må–fr kl. 8–16.

Återuppringningstjänsten för Malms hälsostation startar 1.12.

Återuppringningstjänsten för Malms hälsostation startar i början av december i det vanliga numret 09 310 57702. Numret står till tjänst både vid icke-brådskande och brådskande ärenden vardagar kl. 8–16.

Mottagningstiderna i Malms hälsostation har begränsats eftersom en coronavirushälsostation står för närvarande till tjänst i Malm.

Klienterna vid Malm kan under coronatiden även besöka hälsostationerna i Jakobacka, Parkstad, Rönnbacka, Skomakarböle och Åggelby.

Telefonnumret till Malms hälsostation sköter inte ärenden som gäller coronaviruset. Om du har symtom som tyder på coronaviruset ska du boka tid till test på omaolo.fi eller per telefon 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Malms hälsostations klienter betjänas fr.o.m. 19.3 på:

  • Jakobacka hälsostation, Bergssidan 8
  • Parkstads hälsostation, Formansplatsen 1
  • Rönnbacka hälsostation, Bärnstensvägen 8
  • Skomakarböle hälsostation, Skomakarbölevägen 32
  • Åggelby hälsostation, Byäldstevägen 2501.12.2020 08:37