Hoppa till innehållet

Företagshälsovård

Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda har sammanslagit sin företagshälsovård till affärsverket AAito Työterveys – Vantaan Työterveys Oy  som ägs av Vanda stad.

Tjänsterna omfattar den lagstadgade företagshälsovården samt läkartjänster på allmän nivå, ifall företaget så önskar. Företagshälsovården producerar också de lagstadgade sjömanshälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Aito Työterveys – Vantaan Työterveys Oy
Pasilan toimipiste
Ratapihantie 11, 5. krs., 00520 Helsinki
Puh. 09 8392 2012
Faksi 09 876 4339


Verksamhetsplanen för den lagstadgade företagshälsovården görs upp individuellt med företaget. Den innehåller företagsutredningar, rådgivningstjänster, en förstahjälp-plan, hälsokontroller, funktioner för att upprätthålla arbetsförmågan och uppföljning av sjukdomsfall. I verksamheten för att upprätthålla arbetsförmågan ingår bedömningar av arbetsförmågan, rehabiliteringsplaner, arbetssamarbete och vårdhänvisning av personer med drogproblem. Företagen betalar av Vantaan Työterveys direktion godkända avgifter för företagshälsovårdens tjänster. FPA ersätter 50 - 60% av dessa avgifter enligt det maximala beloppet som årligen bestämts.06.12.2019 08:39