Hoppa till innehållet

Tobakskliniken

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Helsingfors stads tobaksklinik ordnar grupper, där man funderar på välfungerande sätt att sluta röka, delar erfarenheter och får kamratstöd. Grupper ordnas efter behov på olika hälsostationer.

Tobaksklinikens tjänster är avgiftsfria och de är avsedda för Helsingforsbor.

Anmälning

Obs! Egenvårdsgrupper ordnas inte för tillfället på grund av coronavirussituationen. Var i kontakt med gruppkoordinatorerna när situationen lugnat ner sig.

Ytterligare information:
Gruppkoordinator Agata Linna, tfn 040754 9686
Gruppkoordinator Marika Uusikartano, tfn 040 836 1840
Gruppkoordinator Elina Metteri, tfn 040 643 3741
17.11.2020 13:58