Hoppa till innehållet

Utdelning av egenvårdsartiklar

Obs! Egenvårdsartiklar sänds per post

Under coronaepidemin skickas egenvårdsartiklar till klienterna per post. De kan hämtas från ett upphämtningsställe eller en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Produkterna kan inte hämtas från utdelningspunkten för egenvårdsartiklar.

Ifall övriga leveransmetoder inte är möjliga, kan produkter som beställts på förhand hämtas vid en överenskommen tidpunkt från utdelningspunkten i Forsby seniorcenter.


Forsby mångsidiga servicecentral
Kottbyvägen 11, N-huset, b-trappan, 3 vån.
00600 Helsingfors
PB 6410
Tfn 09 310 55002 mån–fre kl. 10–14, återuppringningstjänsten
Fax 09 310 55014
Öppet mån–fre kl. 8–16

Vem kan få egenvårdsartiklar?

Om du behövt vådartiklar för vård av din sjukdom i minst tre månader, kan du efter det få vårdartiklarna avgiftsfritt.

Om behovet beror på en bestående sjukdom, som t.ex. hos diabetes- eller stomipatienter, kan du få vårdartiklarna avgiftsfritt genast från början av sjukdomen.

Hur får jag remiss för egenvårdsartiklar?

Remiss för egenvårdsartiklar skrivs ut på patientens egen hälsostation där husläkaren bedömer behovet av egenvårdsartiklar i samarbete med hälsovårdaren. Inom hemvården skriver hemvårdsläkaren ut en remiss för egenvårdsartiklar.

Hur beställs egenvårdsartiklar?

Beställ artiklarna i förväg. Leveranstiden är två veckor.

Beställning per telefon

Ring 09 3105 5002 må-fr kl. 10-14.
Vi har återuppringningstjänst: Om vi inte genast kan svara på ditt samtal, sparas ditt nummer och vi ringer upp dig snarast möjligt.

Hörselskadade klienter som inte kan anlita återuppringingstjänsten, kan med hjälp av en tolk ringa växeln (09 310 5015) och begära att bli kopplade till Forsby utdelning av egenvårdsartiklar.

Beställning av egenvårdsartiklar elektroniskt

Hur levereras egenvårdsartiklarna? 

Leveranstiden för egenvårdartiklar är två veckor. Artiklarna sänds per post till ett uthämtningsställe eller en paketautomat (avgiftsfri tjänst). Stomiartiklar och katetrar levereras hem (avgiftsfri tjänst).

Observera att det för närvarande inte är möjligt att själv hämta artiklar från utdelningen av egenvårdsartiklar.
09.06.2020 12:46