Hoppa till innehållet

Vaccinationer

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Coronavaccinationerna i Helsingfors

Läs mer om coronavaccinationerna från Helsingfors webbplats för coronavaccinationer.Vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet

Helsingforsare får fortfarande vaccinationer som hör till det normala vaccinationsschemat, såsom stelkramps-, polio-, och difterivaccinationer, avgiftsfritt från sin egen hälsostation.

Basvaccinationer ges dessutom inom företagshälsovården och på privata läkarstationer.

A. Barn och unga

Barn och unga får sina basvaccinationer på rådgivningsbyrån och i skolan.

Vattkoppsvaccinet hör till det nationella vaccinationsprogrammet från och med 1.9.2017.

Alla barn i åldern 1,5–11 år som inte haft vattkoppor eller fått två vattkoppsvacciner tidigare vaccineras mot det vid Helsingfors rådgivningsbyråer och i skolornas åldersgranskningar.

B. Vuxna

 • Difteri- och stelkramp (dT)
  - Skyddet borde vara i kraft för alla alltid. Boosterdosernas tidtabell följer THL:s anvisningar
 • Mässlings-, påssjuka- och röda hund (MPR) 
  - Vuxna har skydd efter att de haft sjukdomen eller efter att de fått två MPR-vaccin.
  - MPR hör nu till det nationella vaccinationsprogrammet och alla födda år 1975 eller efter det har blivit vaccinerade på rådgivningsbyrån.
 • Polio (IPV)
  - Boostervaccination mot polio ges bara i specialfall enligt Folkhälsoinstitutets anvisningar.

En person som inte tidigare fått några vaccinationer vaccineras enligt THL:s anvisningar.05.01.2021 12:59