Hoppa till innehållet

Dals sjukhus

Läkaregatan 8
00250 Helsingfors
+358 9 310 4701
Visa på kartan

Malms sjukhus

Talvelavägen 6
00700 Helsingfors
+358 9 310 6611
Visa på kartan

Storkärrs sjukhus

Storkärrskanten 3 B
00630 Helsingfors
+358 9 310 5017
Visa på kartan

Helsingfors sjukhus

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Ta del av besöksinstruktionerna på Helsingfors coronawebbplats

Helsingfors sjukhus har som uppgift att tillhandahålla avdelningsvård i akuta fall samt hemsjukhusvård i situationer där det inte längre är ändamålsenligt att vårda patienten på en jourenhet eller inom den specialiserade sjukvården (HNS). Helsingfors sjukhus diagnostiserar och behandlar somatiska sjukdomar och stöder patienternas funktionsförmåga. Helsingfors sjukhus betonar den akuta vården, den geriatriska rehabiliteringen och den palliativa vården i sitt vårdarbete. Hemsjukhuset är en viktig länk i vårdkedjan för infektionspatienter. Helsingfors sjukhus ordnar läkartjänsterna inom hemvården, serviceboendet och vid enheterna för dygnetruntvård i serviceområdena.

Patienterna kommer till Helsingfors sjukhus avdelningar i huvudsak från jourpoliklinikerna eller avdelningarna för specialiserad sjukvård (HUCS).

Helsingfors sjukhus enheter

Sjukhusens telefonväxlar betjänar även utanför tjänstetiden och under veckoslut.  

Hemsjukhuset

Överläkare Taina Toivanen  
Överskötare Saija-Riitta Eskola-Manneri

Hemsjukhusen i Helsingfors vårdar patienter som behöver vård på sjukhusnivå hemma. Hemsjukhuset fungerar dygnet runt. Hemsjukhusets patienter får till exempel intravenösa antibiotika- och droppbehandlingar. Det kan också vara fråga om vård av patienter i livets slutskede.

Områdesindelning

Hemsjukhuset fungerar i tre olika områden i Helsingfors.

  • Östra hemsjukhuset (Hertonäs), tfn 09 310 55770
    Postnummer: 00540, 00550 öster om Tavastvägen, 00560 öster om Gustav Vasas väg, 00570-00590, 00710, 00790-00990
    Välkommen till östra hemsjukhuset (pdf)
  • Norra hemsjukhuset (Malm), tfn 09 310 67480
    Postnummer: 00360-00440,  00520 öster om Bangårdsvägen och Industrigatan, 00550 väster om Tavastvägen, 00560 väster om Gustav Vasas väg, 00600-00700, 00720-00780
    Välkommen till norra hemsjukhuset (pdf)


31.03.2022 12:48