Suoraan sisältöön

Haartmanska sjukhuset

Haartmansgatan 4, rakennus 12
00290 Helsingfors
+358 9 4711
Läs mera
Visa på kartan

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Läs mera
Visa på kartan

Haartmanska sjukhuset

Obs! HUS ansvarar för Helsingfors jourverksamhet från och med den 7 januari 2019.

Haartmanska sjukhuset (HUS)
Besöksadress: Haartmansgatan 4, byggnad 12
Postadress: PL 370, 00029 HUS
Tfn. 09 4711 (växel)

Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 (0 eur)

Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.06.12.2019 08:33