Suoraan sisältöön

Vanliga frågor om tandvårdens fakturering

1. Hur lång är betalningstiden för fakturan?

Betalningstiden är två veckor, men den kan förlängas på begäran.

2. Vad händer om jag inte kan betala en så här stor faktura inom två veckor?

Vi förstår att det kan vara svårt att betala en stor summa. Vid behov kan du kontakta klientfaktureringen per telefon på 09 3102 5300 (vardagar kl. 8–15) eller per e-post på talpa.asiakaspalvelu@hel.fi.

3. Vad ingår i min faktura?

I fakturan ingår avgifterna för dina besök och de åtgärder som gjorts. Munhälsovård och tandvård är avgiftsbelagd för alla som fyllt 18 år.

För varje besök debiteras en grundavgift. Förutom grundavgiften debiteras separata behandlingsavgifter för behandling och undersökningar, vars storlek beror på åtgärdernas kravnivå och tidsåtgången.

Avgifterna baserar sig på den nationella klassifikationen av åtgärder i mun och käkar från Institutet för hälsa och välfärd och statsrådets förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården.

För protetiska arbeten faktureras tandtekniska avgifter separat.

Tandvårdens avgifter

4. Debiteras en besöksavgift för varje besök?

Ja.

5. Kan jag få fler fakturor i efterhand?

Ja, om behandlingen har pågått under flera månader. Vården faktureras en månad i taget.

6. Får jag FPA-ersättning för fakturan?

För kommunal munhälsovård och tandvård beviljas ingen FPA-ersättning.

7. Vem kan ge mer information om faktureringen?

Du kan kontakta vår klientfakturering per telefon eller e-post. Klientfaktureringen betjänar vardagar kl. 8–15 på telefonnummer 09 310 25300. E-postadressen till faktureringen är talpa.asiakaspalvelu@hel.fi.

8. Vad ska jag göra om jag vill lämna in en reklamation om någonting som gäller vården?

Reklamationer behandlas från fall till fall. Skicka din reklamation i skriftlig form till Helsingfors stad, registratorskontoret, munhälsovården, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan komma till mottagningen

Om du avbokar din tid senast kl. 12 föregående dag debiteras ingen bötesavgift. Om du blir sjuk under veckoslutet, då tandkliniken är stängd, kan du avboka din tid måndag morgon kl. 8-9. Bötesavgiften debiteras av alla som fyllt 15 år. Bötesavgiften är 40,30 euro.

Ansökan om återkallelse av bötesavgift
DELA
06.12.2019 08:32