Hoppa till innehållet

Förebyggande mental- och missbrukarvård för vuxna

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Målet med förebyggande mental- och missbrukarvård är att minska missbruk och främja den psykiska hälsan. Klienterna erbjuds information om skadeverkningar till följd av missbruk samt verktyg för att förebygga och kontrollera dem. Klienterna får även kamratstöd.

Förebyggande mental- och missbrukarvård görs i olika nätverk där aktörer från både den offentliga förvaltningen och organisationer medverkar. Arbetet främjas också genom olika program, material och projekt på stadsnivå.

Kontaktuppgifter

Andra linjen 4 A, 1 vån., 00530 Helsingfors
PB 7740, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015, Helsingfors stads växel

Planerare Vili Varjonen, tfn 09 3104 4905 (service på finska)

Modellen Pakka

Pakka är en finländsk, utforskad applikation för lokalt arbete i syfte att förebygga missbruksproblem. Tyngdpunkten i modellen ligger i att ingripa i tillgången till alkohol, tobak och penningspel.

Pakka utgår från förebyggande missbrukararbete som fokuserar på lokala gemenskaper i syfte att
• minska alkoholanvändning, rökning och spelande som orsakar problem bland unga och vuxna
• höja åldern då unga börjar dricka, röka och spela penningspel
• minska berusningsdrickande och olägenheter till följd av det
• förebygga skadliga effekter av alkohol, tobak och penningspel i området och regionen planenligt i samarbete med ett nätverk med många aktörer.

Exempel på Pakka-åtgärder är årliga integrerade provköp i butiker, kundbedömningar på restauranger samt olika kampanjer om förmedling till unga.

I Helsingfors omfattar Pakka-arbetet en mångprofessionell Pakka-styrgrupp med representanter förutom för stadens olika sektorer även för polisen i Helsingfors och regionförvaltningsverket i Södra Finland. Av organisationerna medverkar Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) i styrgruppen. Utöver de ovan nämnda deltar även representanter för dagligvaruhandeln i Pakka-arbetsgruppen

Mental- och missbrukarvårdarbetet samordnar Pakka-verksamheten i samarbete med Klaari Helsingfors, som tar hand om förebyggande av missbruk bland ungdomar i Helsingfors.

 02.12.2020 17:04