Suoraan sisältöön

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Läs mera
Visa på kartan

Hälsostationernas mentalvårds- och missbrukartjänster

Hälsostationen är din främsta vårdplats i fråga om mentalvård och berusningsmedel. Därifrån kan du vid behov få en remiss till vidare undersökningar och vård.

På hälsostationen vårdas du av ett arbetspar bestående av en läkare och en sjukskötare. På hälsostationen kan du också få tjänster hos en sjukskötare som har specialiserat sig på mental hälsa samt alkohol- och drogprevention. Du hänvisas till skötarens mottagning efter att en hälsovårdare eller läkare först har bedömt vårdbehovet

Om du behöver brådskande vård kan du komma direkt till hälsostationen på vardagar. Vi rekommenderar dock att du först ringer din hälsostation.

Hälsostationer

Hälsostationerna är stängda på kvällar och veckoslut. Då vårdas akuta sjukdomar och olycksfall hos vuxna vid jouren på Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus. Hälsocentraljouren för barn finns på Barnkliniken.
DELA
18.04.2018 18:16