Hoppa till innehållet

Undersöknings- och vårdcentralen för bipolär sjukdom

Serviceområde hela Helsingfors

Aurora sjukhus byggnad 8, 3 vån. (8-3)
Nordenskiöldsgatan 20, 00250 Helsingfors
Karta och kommunikationsförbindelser
PB 6800, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 3104 6599

Enheten erbjuder konsultationer och tidsbestämda undersöknings- och vårdperioder för patienter med bipolär sjukdom som redan tidigare vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna. Man uppsöker vården på remiss.
06.12.2019 08:45