Hoppa till innehållet

Psykiatriska dagsjukhus

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Det finns två psykiatriska dagsjukhus i Helsingfors och det krävs remiss för att uppsöka dem. Vård på ett dagsjukhus blir aktuell när enbart öppen vård inte är tillräcklig.

Södra dagsjukhuset (Aurora dagsjukhus 10)

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 10,
00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 310 5015 / växel
fax 09 310 50833

Dagsjukhuset vid centralen för affektiva störningar (Dagavdelning 8-1, Aurora)

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 9,
00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 310 5015 / växel
fax 09 310 46260

Servicebeskrivning02.12.2020 11:03