Hoppa till innehållet

Mobil och effektiverad öppenvård

Arbetsgruppen tillhandhåller effektiverad psykiatrisk öppenvård för patienter som hänvisas från boendeserviceenheter och öppen eller sluten psykiatrisk vård. Målgruppen är patienter som upprepade gångerinte engagerat sig i öppen vård, lider av upprepade psykoser, schizofreni eller schizoaffektivt syndrom, när andra vårdmetoder har konstaterats vara otillräckliga. Vården planeras flexibelt utifrån patientens individuella behov och genomförs i patientens egen boendemiljö.

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 16, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
Tfn. 09 3106 3734
Fax: –
Karta och trafikförbindelser06.12.2019 08:45