Hoppa till innehållet

Psykofysisk fysioterapi (fysioterapi och idrottstjänster)

Tjänsten är avsedd för patienter som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna.
Man uppsöker tjänsterna på remiss.

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 3 C, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
Telefon 09 310 5015 (växel)
Fax 09 3104 9991
06.12.2019 08:46