Hoppa till innehållet

Specialvårdspoliklinik

Specialvårdspolikliniken bedömer, vårdar och rehabiliterar patienter med allvarliga psykiska störningar som har symptom av upprepad våldsamhet eller annan svårskött åkomma. Klienten har remiss.

Besöksadress: Aurora sjukhus, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 6800, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 65704
Fax 09 310 65718
Karta och trafikförbindelser

06.12.2019 08:44