Hoppa till innehållet

Ungdomsstation

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Serviceområde hela Helsingfors

Jour må-on kl. 13-15 och to-fr kl. 8.30-10.30

Rådgivning må-fr kl. 8.30-16 tfn 040 688 3377

Broholmsgatan 4, 6 vån., 00530 Helsingfors
Fax 09 4789 2460   

Du kan söka vård genom att komma till jouren eller med remiss. Vid flyttning från ett annat vårdställe inleds vården med en gemensam diskussion och remiss önskas.

Ungdomsstationen erbjuder service med låg tröskel för 13-23 -årig unga som använder alkohol eller droger, spelar, tillbringar för mycket tid på nätet eller har lindriga psykiska symtom.

Servicen är också avsedd för de ungas föräldrar och anhöriga.02.02.2021 15:18