Hoppa till innehållet

Psykiatri- och missbrukarcentraler

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Helsingfors har fyra regionala verksamhetsenheter för öppen psykiatrisk vård och öppen missbrukarvård. Via länkarna nedan hittar du uppgifter om serviceområdet för respektive poliklinik, innehållet i tjänsterna, hur du uppsöker vård, kontaktuppgifter, öppettider och tillgänglighet.

Psykiatriska polikliniken vid Fiskehamnen erbjuder svenskspråkig psykiatrisk specialsjukvård i öppna vården för vuxna.

De psykiatriska poliklinikerna är platser för öppenvård specialiserade på psykiatrisk undersökning, vård och rehabilitering. Man uppsöker vården på remiss av läkare. I allvarliga psykiatriska krissituationer kan du ta direkt kontakt med poliklinikens akutarbetsgrupp.

Poliklinikerna för missbrukare är platser för öppenvård specialiserade på beroendeproblem. Tjänsterna är avsedda för såväl användare av alkohol och droger som deras närstående. 

Du kan välja vilken missbrukarpoliklinik du vill besöka. För att vården ska lyckas är det dock viktigt att du under hela vårdrelationen besöker den klinik som du har valt.

På polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling bedöms behovet av opioidsubstitutionsbehandling  samt inleds behandlingen. Polikliniken ser till koordineringen av behandlingen med opioidsubstitution och är med och utvecklar och övervakar de substitutionsbehandlingar som genomförs i form av köpta tjänster. Polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling uppsöks på remiss av läkare.
02.05.2022 16:49