Hoppa till innehållet

Dals psykiatri- och missbrukarcentral

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Dals missbrukarpoliklinik

Serviceområde hela Helsingfors

Information och tidsbeställning må–on kl. 8.15–16 tfn 09 3104 7910 

Poliklinik för substitutionsbehandling tfn 09 3104 7934

Mottagning utan tidsbeställning må–fr kl. 8.30–12. Bedömning av brådskande vårdbehov (t.ex. substitutionsbehandling).

I icke-brådskande situationer kan klienten inleda bedömningen av vårdbehovet direkt via Startti-gruppen eller genom att boka tid på ovan nämnda nummer.

Startti-gruppen är en lågtröskeltjänst där man samlas fyra gånger och som passar för dem som vill fundera på sitt eget bruk av rusmedel. I gruppen får klienterna information om vilka tjänster det finns och verktyg för att bedöma sin egen situation och för egenvård. Efter gruppträffen har klienten möjlighet att få en individuell bedömning av vårdbehovet samt inleda vården enligt den utarbetade planen. Man kan delta i gruppen helt anonymt utan att några klientuppgifter tas fram. Man behöver inte heller förbinda sig till någon form av behandling.

Måndagar kl. 13‒14, Läkaregatan 8, byggnad 1, B-trappan.

Läkaregatan 8, byggnad 1 B och F, 00250 Helsingfors  
Karta, Trafikförbindelser, Tillgänglighet   
PB 6600, 00099 Helsingfors stad
fax 09 3104 9934, F-trappan
fax 09 3105 5931, B-trappan    


Dals psykiatriska poliklinik

Serviceområde: postnummer 25 (delvis), 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Öppet må, on, to 8 –16, ti 10–18, fr 8–15.30

Läkaregatan 8, 00250
PB 6600, 00099 Helsingfors stad

Trappa R, 2 vån. - Ingång via U-trappan (bakom byggnaden)
Tfn 09  3104 9950
fax 09 3104 9968 

Akutarbetsgrupp, bedömningsarbetsgrupp, arbetsgruppen 2 för affektiva störningar, arbetsgruppen för öppen rehabilitering, psykosarbetsgruppen

Trappa F, 3 vån. 
Tfn 09 3104 9932
fax 09 3104 9934 

Arbetsgruppen 1 för affektiva störningar, hemrehabilitering

Mottagning utan tidsbeställning för de patienter som redan har en vårdrelation må–on kl. 10–10.30.
02.12.2020 10:37