Hoppa till innehållet

Kommittéer och kommissioner

En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda och som stadsstyrelsen tillsätter att utföra uppgifter av tillfällig eller bestående karaktär. En kommitté tillsätts för en mandatperiod som inte får vara längre än stadsstyrelsens mandattid.

En kommission är ett organ som består av flera personer och som stadsstyrelsen tillsätter att utreda eller bereda ett fastställt ärende, fastställda ärenden eller för att övervaka någon särskild verksamhet.


Handikapprådet
Historiekommittén 
Intressekontorskommittén (på finska)
Jämställdhetsk och likabehandlingskommittén (på finska)
Namnkommittén
Näringskommissionen
Samarbetskommissionen för Helsingfors stad och Helsingfors universitet
Tvåspråkighetskommittén
Ungdomsrådet
Äldrerådet28.12.2021 12:11