Hoppa till innehållet

Nämnder och direktioner

Diagram: Nämnder och direktioner

Nämndernas möten är inte offentliga och utomstående kan inte närvara vid mötena. Föredragningslistorna och besluten är offentliga. Nämndernas och direktionernas föredragningslistor finns på deras webbsidor. Det går också att be om information från kommunikationsenheten och sekreterarna vid vederbörande förvaltning.

Centralförvaltningen

Centralvalnämnden

Direktioner:

Fostrans-och utbildningsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden

Revisionsnämnden

Stadsmiljönämnden

Andra

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden

  • Individärenden
  • Räddningsväsendet

Arkiv på finska

Till följd av den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.6.2017, ersätts föredrganingslistan och beslutsmeddelandet av protokollet, när detta har publicerats.02.01.2023 07:55

Nämndernas och direktionernas uppgifter

Nämnderna och direktionerna är politiska förtroendevalda organ vars ledamöter väljs av stadsfullmäktige för fyra år i taget.

Läs mer

Möteskalender

För Helsingfors stads beslutsfattande organ.

Läs mer