Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsens sektioner

Diagram: Stadsstyrelsens Koncernsektion och näringslivssektion.

Stadsstyrelsen har tre sektioner: koncernsektion, näringslivssektion och sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Koncernsektionen övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas verksamhet.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutar om de principer som gäller näringspolitiken och konkurrenskraften.

Sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet har som uppgift att styra genomförandet av reformen, förmedla förtroendevaldas synpunkter till beredningen och lägga fram behövliga beslutsförslag för stadsstyrelsen.04.10.2021 14:21

Koncernsektionens beslutshandlingar (på finska)

Koncernsektionen övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas verksamhet.

Läs mer