Hoppa till innehållet

Fullmäktigeseminarium 13-14.6

Bilagor på finska sidor

TORSDAG 13.6.2019

Bedömning av stadsstrategins genomförande, ledarskapssystemet och sektormodellen

Ordförande stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs

13.15 – 13.20 Välkomstord
Stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs

13.20 – 13.35 Seminariet öppnas, bedömning av stadsstrategins genomförande
Borgmästare Jan Vapaavuori

Bedömning av ledarskapssystemet och sektormodellen

13.35 – 14.05 Bedömning av Helsingfors ledarskapssystem och sektormodell
- Konsult Arto Smolander, KPMG

14.05 – 14.25 Personalens erfarenheter
- Personaldirektör Nina Gros

14.25 – 14.45 Bedömning av modellen för delaktighet och växelverkan
- Delaktighets- och interaktionschef Johanna Seppälä

14.45 – 15.15 Paus

15.15 – 18.10 Bedömning av hur stadsstrategins genomförande fortskrider inom sektorerna

15.15 – 15.30 Fostrans- och utbildningssektorn
Sektorchef  Liisa Pohjolainen

15.30 – 15.45 Stadsmiljösektorn
Sektorchef  Mikko Aho

15.45 – 16.00 Kultur- och fritidssektorn
Sektorchef  Tommi Laitio

16.00 – 16.15 Social- och hälsovårdssektorn
Sektorchef  Juha Jolkkonen

16.15 – 16.55 Diskussion

16.55  – Paus

Stadsstrategins genomförande fortsätter

17.25 – 17.50 Stadskansliet
Finansdirektör Tuula Saxholm

17.50 – 18.10 Strategimätare på stadens nivå
- Specialplanerare Riikka Henriksson

18.10 – 19.10 Gruppmöten

FREDAG 14.6.2019

Ordförande stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs


8.30 – 9.45 Gruppanföranden

9.45 – 10.15 Kaffepaus (möjlighet till utcheckning)

10.15 – 12.00 Diskussion

12.00 – 12.45 Lunchbuffé

12.45 – Transport tillbaka
06.12.2019 07:25