Hoppa till innehållet

Ledamöter och sammanträdestider

Stadsfullmäktige, som väljs vart fjärde år genom val, har 85 ledamöter och i stort sett lika många ersättare.

Sammanträdestider

Stadsfullmäktiges presidium

Sök på ledamot

Vy:


09.06.2021 14:55

Stadsfullmäktiges sammanträden

Stadsfullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige beslutar annorlunda i fråga om något visst ärende.

Sammanträdestider