Hoppa till innehållet

Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträden

Tidtabellen för sammanträdena hittas lägre ner på sidan. 

Stadsfullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige beslutar annorlunda i fråga om något visst ärende.

Sammänträdena sänds direkt på webben på Helsingforskanalen.

Publiken kan även följa fullmäktiges arbete från sessionssalens läktare som har en tillgänglighetsanpassad ingång genom innergården via Sofiegatan 3 (på kartan). Man kommer in till åskådarläktaren ca 30 minuter innan sammanträdet börjar. Det är fritt att komma och gå under sammanträdet. Åskådarläktaren ligger på tredje våningen dit man kommer med hiss eller trappor.

Det finns reserverade platser för representanter för media på tjänsteinnehavar- och pressläktaren i fullmäktiges sessionssal. Ingång och anmälning för journalister och fotografer sker via Alexandersgatan 20. Instruktioner för media.

För tillfället rekommenderas både publik och mediarepresentanter att följa med sammanträdena på distans, på Helsingforskanalen. De som deltar i sammanträdet på plats i stadshuset rekommenderas att använda munskydd.

(F) = frågestund, (M) = motionsbetänkande, (B) = budgeten, (S) = bokslutet

Sammanträden 2021

dag
kl.  
20.01
18
F
03.02
18

17.02 18 M
03.03 18 F
17.03
18

31.03 18 F
21.04 18
05.05 18 F
19.05 18 M
01.06 02.06 18
16.06 18
23.06 16 S
02.08
18

25.08 18
08.09 18 F
22.09 18
06.10 18
20.10 13.10 18 F, M
03.11 18
10.11
16
B
24.11
18
B, M
08.12
1614.09.2021 14:52