Hoppa till innehållet

Tjänsteinnehavarnas beslut

Diagram: Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Helsingfors

Stadens tjänsteinnehavares protokollförda beslut publiceras på Internet. Tjänsteinnehavarna fattar beslut i ärenden som berör deras egen förvaltningssektor. Stadens organisation

På denna sida finns de tjänsteinnehavarbeslut som tagits fr.o.m. 1.6.2017. De protokollförda beslut som togs av stadens tjänsteinnehavare före den 1.6.2017 finns i arkivet. (på finska)

Tjänsteinnehavarbesluten är avfattade på finska och finns på finska sidor.

06.12.2019 07:38