Suoraan sisältöön

Diskutera och fråga

Diskussion om stadens framtid förs vid invånaraftnar, vid invånarmöten och på webben.

Borgmästarens invånaraftnar ordnas fyra gånger om året i olika delar av staden. Borgmästaren är värd vid invånaraftnarna och stadens sakkunniga inom flera verksamhetsområden deltar i diskussionen. Diskussionsteman är de aktuella frågorna och framtiden i områdena.

Vid stadsplaneringens invånarmöten diskuterar man om aktuella planer inom stadsplaneringen. Stadsplaneringen behandlas också på Plattformen i Kampen.

På webbsidan Kerro Kartalla samlar man in invånarnas åsikter och iakttagelser på kartan. Enkäter läggs ut om aktuella teman och planer. Idéerna och iakttagelserna utnyttjas i den fortsatta planeringen.

Påverkningssystemet Krut ger ungdomar i 13–20 års ålder möjlighet att skicka in sina idéer, delta i diskussionen, kommentera och understöda andras åsikter, få hjälp med egna göranden och gå med i en ny grupp på Kruts webbsidor. Krut fungerar på webben och i skolorna.


Fråga en sakkunnig

Stadsbibliotekets Kysy.fi
Fråga vad du vill, stadsbiblioteket svarar. Du kan också svara på andras frågor.

Pulmakulma - frågeforum för ungdomar
Ungdomar kan ställa frågor om bl.a. mänskliga relationer, studier eller miljö. Ungdomsarbetarna svarar.

Tjänsten Verkkoterkkarit för ungdomar
Hälsovårdare hjälper ungdomar i frågor om hälsa och välbefinnande på populära tjänster för de sociala medierna.

Fråga museet
Fråga om Helsingfors historia och stadsmuseets verksamhet. Svaret kan finnas bland redan tidigare ställda frågor som publiceras anonymt.

Fråga per telefon

Stadens allmänna rådgivning
09 310 11111

Hälsorådgivning (24 h)
09 10023

Turistrådgivning
09 310 13300

Företagsrådgivning
09 310 3636011.12.2019 17:12