Hoppa till innehållet

Diskutera och fråga

Vill du delta i och påverka Helsingfors stads verksamhet, men du är inte säker på hur? Eller letar du efter nya sätt utöver de du redan känner till? På den här sidan har samlats ett mångsidigt urval av olika sätt att delta på olika nivåer i Helsingfors. Du kan till exempel leta efter mer information om ämnen som intresserar dig eller själv aktivt delta i utvecklingen.

Delta.helsingfors.fi12.03.2021 12:03