Suoraan sisältöön

Stadsdirektörens invånaraftnar

Stadsdirektörens invånaraftnar anordnas i samarbete med stadsdelsföreningar växelvis i olika stadsdelar. På mötena diskuteras områdets problem och framtid. Sakkunniga från olika förvaltningsområden deltar. En inbjudan till invånaraftnarna sänds per post till invånare i området. Titta på överborgmästarens invånarafton på Helsingforskanalen.22.01.2020 16:01