Suoraan sisältöön

Helsingfors söker funktionella sätt för delaktighet genom en enkät

Delaktighets- och interaktionsmodellen  

Grunden för Helsingfors delaktighetsmodell är stadsbornas insikter och kunskaper. Vi vill med avsikt bygga ett bättre Helsingfors tillsammans.

Helsingfors bjuder in stadsbor och sina partner att utveckla staden, dess tjänster och områden. Vår stad är en plats för gemenskap, verkningsfulla gärningar och möten. Helsingfors möjliggör stadsbornas verksamhet som sker på egna villkor. Den positiva stadsupplevelsen förmedlas också genom god servicekultur och interaktiv kommunikation. Beslutsfattandet är öppet och delaktiggörande.

Principerna för delaktigheten i Helsingfors har antecknats i stadens förvaltningsstadga, vilket betyder att de binder verksamheten inom hela stadsorganisationen.

Principerna för delaktigheten är:

  • utnyttjande av individers och gemenskapers kunskaper och expertis
  • möjliggörande av verksamhet som sker på egna villkor
  • skapande av likvärdiga möjligheter till deltagande
     

Delaktighetsmodellen i praktiken

För stadsborna innebär den nya delaktighetsmodellen allt mångsidigare möjligheter att delta och påverka. För deltagande budgetering reserveras årligen 4,4 miljoner euro. Om användningen av de här pengarna röstas utifrån invånarnas förslag. Rösträttsåldern är 12 år. I alla bostadsområden utnämns en lokal arbetare, dvs. en stadscoach, som hjälper invånarna med att främja initiativ och utvecklingsförslag. Företagscoacherna fungerar i områdena som främjare av företagsverksamheten. Stadens lokaler öppnas i allt större utsträckning för invånar- och gemenskapsverksamhet och reserveringen av dem förenklas. I staden skapas en ny modell för frivilligverksamhet, med hjälp av vilken möjligheterna till frivilligverksamhet finns enkelt tillgängliga på ett ställe. Digitala kanaler för deltagande utvecklas. Transparensen i stadens verksamhet förbättras med hjälp av öppna data. Förverkligandet av delaktigheten följs inom alla sektorer och rapporteras regelbundet till nämnderna.

Bekanta dig noggrannare med de olika delområdena i delaktighetsmodellen:

Presentation av delaktighetsmodellen (på finska).

Stadsstyrelsens beslut 13.11.2017 (på finska).DELA
15.05.2020 19:11