Hoppa till innehållet

Kommunalval förrättas 13.6.2021

Kommunalval 13.6.2021.


Kommunalvalet flyttas till juni – förändringar i röstningsställena

Vid kommunalvalet väljs 85 fullmäktigeledamöter i Helsingfors stadsfullmäktige. Kommunalvalet förrättas vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen ska organiseras. Fullmäktige utser ledamöterna i stadens organ, till exempel stadsstyrelsen och nämnderna, och tillsätter de viktigaste tjänsterna. Fullmäktige väljer bland sig en borgmästare och biträdande borgmästare för en mandatperiod dvs. perioden mellan kommunalval. Invånarna kan påverka beslutfattandet genom att rösta i kommunalval.

På valdagen får den röstberättigade rösta endast på röstningsstället inom sitt eget röstningsområde. Under förhandsröstningen får man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst. I Helsingfors finns 36 förhandsröstningsställen. På röstningsstället ska väljaren alltid styrka sin identitet.

Kandidatuppställning 

Mer information om kandidatuppställning i Helsingfors stad finns i kungörelsen
Blanketter för kandidatuppställning finns på justitieministeriets valwebbplats.

Tidsplan för kommunalvalet

  • Kandidatansökan ska lämnas in senast 4.5.2021
  • Kandidatuppställningen fastställs 14.5.2021
  • Förhandsröstning 26.5-8.6.2021
  • Valdag 13.6.2021
  • Valresultatet fastställs och publiceras 16.6.2021
  • Det nya fullmäktige börjar sitt arbete 1.8.2021.

Det är möjligt att pandemibegränsningarna fortfarande kommer att gälla under kommunalvalet. Detta innebär några specialarrangemang för att genomföra kommunalval.

Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2020 och 25.1.2021 att vissa bibliotek, kulturcenter och köpcenter ska vara allmänna förhandsröstningsställen. 

På den egentliga valdagen röstar man bland annat i stadshuset, vissa skolor, bibliotek och kulturhus. 

Kontaktuppgifter för Helsingfors stads centralvalnämnd

Centralvalnämndens kansli
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen, 00100 Helsingfors

tfn 09 310 133 44
e-post kesvlk(at)hel.fi

Postadress
Helsingfors stads centralvalnämnds kansli
PB 1/kesvlk
00099 Helsingfors stad

Föregående kommunalvalet förrättades 9.4.2017. 30.03.2021 11:19

Användning av stadens lokaler för tillställningar som hänför sig till 2021 års kommunalval

Helsingfors stadskansli har publicerat en anvisning om användning av stadens lokaler för tillställningar som hänför sig till 2021 års kommunalval.

Användning av stadens lokaler till 2021 års kommunalval (.pdf)