Hoppa till innehållet

Vuorovaikutustiimi


Visa en större karta
Adress:
Alexandersgatan 24
00170 Helsingfors

Postadress:
Vuorovaikutustiimi, PB 20, 00099 Helsingfors stad

E-post: asukasyhteistyo@hel.fi
Ansvarig för verksamheten:
Centralförvaltningen, Kaupunginkanslia

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja.
  • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på plan 2.
  • Lokalerna har en hiss med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra.
  • Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • I servicelokalen finns 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.


Suomeksi » | På svenska | In English »