Hoppa till innehållet

Päiväkoti Veräjämäki


Visa en större karta
Adress:
Ånäsvägen 3
00650 Helsingfors

Postadress:
Päiväkoti Veräjämäki, PB 65932, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 69910, +358 9 310 80623
E-post: pk.verajamaki@hel.fi
Andra kontaktuppgifter:
Daghemsföreståndare
Lehtimäki Marja-Liisa
+358 9 310 69910

På webben:
Ansökan om barndagvård

Ansvarig för verksamheten:
Fostrans- och utbildningssektorn, Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En tredje tillgänglig toalett finns på plan 2.

Ingången \alternativ ingång\

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är smal samt belyst.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång brant ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.


Suomeksi » | På svenska | In English »