Hoppa till innehållet

Finskspråkig eftermiddagsverksamhet / Paavalin srk: Paavalin kirkon kerhotila, Helsingin seurakuntayhtymä


Visa en större karta
Adress:
Sammattivägen 5
00550 Helsingfors

Telefon: +358 50 380 4194
E-post: tuija.heinonen@evl.fi


Öppettider:
Gäller tills vidare:
- mån-fre till 17.00Verksamhetsställen:
Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen anordnas efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilda behov. Ansökningstiden för verksamheten är på våren. Eleverna i årskurs 1 samt elever mer särskilt stöd har företräde vid tilldelning av platser.

Eftermiddagsverksamheten ger barnen meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, i skolan eller i dess närhet. Verksamheten omfattar bland annat lek och umgänge med vänner, dagliga friluftsaktiviteter samt små utflykter till näromgivningen.

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och inkluderar mellanmål och försäkring. Avgiften för verksamhet som slutar klockan 16 är 100 euro/månad; 120 euro/månad för verksamhet som slutar klockan 17. På grundval av inkomster kan man ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgiften.Andra kontaktuppgifter:
Tuija Heinonen
+358 50 380 4194
tuija.heinonen@evl.fi
, Kuva kohteesta

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, ojämn samt belyst.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

 • Kyrkosalen finns på samma plan som ingången.
 • Vid kyrkosalen finns skyltar till olika lokaler.
 • I kyrkosalen finns en mikrofon och en ljudåtergivare samt en fast induktionsslinga. Induktionsslingans täckningsområde har markerats med en symbol samt på täckningskartan.
 • Det finns 12 rullstolsanpassade platser som ligger i kyrkosalens främre del. Det är lätt att ta sig till de tillgängliga platserna. Förutom de fasta bänkarna finns det även separata stolar.
 • Möblerna i kyrkosalen urskiljs från golvet med hjälp av ljushetskontrast.
 • Det finns material (psalmböcker) med stor text samt psalmböcker med punktskrift.
 • I samband med kyrkosalen finns en tillgänglig toalett.

Altaret

 • Gången till altaret är tillräckligt bred. Det finns minst 4 trappsteg framför altaret med ett räcke på ena sidan.
 • Framför altaret finns tillräckligt med fritt utrymme för t.ex. rullstolar.

Sakristian

 • I samband med kyrkosalen finns en sakristia som används för smågruppverksamhet.

Seurakuntatilat

 • Församlingslokalen finns i samma byggnad med kyrkosalen, men ingången till den sker från gården.
 • Rutten till församlingslokalen är skyltad, smal samt belyst.
 • Ingången till församlingslokalen är belägen i en nisch och belyst.
 • Ingångsdörrarna till församlingslokalen är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången till församlingslokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Församlingslokalen finns på plan 1.
 • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)


Suomeksi » | På svenska | In English »