Suoraan sisältöön

Dals hälsostation


Visa en större karta
Adress:
Läkaregatan 8 R
00250 Helsingfors

Postadress:
Dals hälsostation, PB 6600, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 47810
Fax: +358 9 310 47805


Öppettider:
öppet mån-fre 08-18

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv. , Coronavirusrådgivning 09 310 10024 är avsedd för helsingforsbor som upplever att de blivit exponerade eller som utifrån symtomen misstänker de fått smittan. Du kan ringa till numret också om du är orolig över en närståendes symtom eller att han eller hon blivit exponerad. Numret betjänar vardagar kl. 7-16. Kvällstid efter kl. 16 och på veckoslut övertas rådgivningen om coronavirussmittan av Jourhjälpen, tfn 116 117.

Aktuellt:
Hälsostationen fungerar som coronahälsostation, öppet vardagar kl. 8-18.

Verksamhetsställen:
Dals hälsostation blir coronahälsostation fr.o.m. måndagen 16.3 kl. 8. På Dals coronahälsostation sköts fr.o.m. måndagen 16.3 kl. 8 alla helsingforspatienter som har symtom i övre andningsorganen och som behöver brådskande bedömning eller vård.

På de övriga hälsostationerna i Helsingfors sköts inte patienter med symtom i övre andningsorganen fr.o.m. måndagen 16.3.

Klienter vid Dals hälsostation betjänas fr.o.m. 16.3 på:

- Haga hälsostation, Knektvägen 5, tfn 09 310 49270
- Munksnäs hälsostation, Bredviksvägen 30, tfn 09 310 48600
- Tölö hälsostation Sibeliusgatan 14, tfn 09 310 45500.Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektorn

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns en brant backe.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.
  • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på samma plan som servicestället. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.


Suomeksi » | På svenska | In English »