Suoraan sisältöön

Förhandsröstning

Förhandsröstningen vid Europaparlamentsvalet 2019 förrättas 15–21.5.2019. Under förhandsröstningen får alla röstberättigade rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst. I Helsingfors finns sammanlagt 37 allmänna förhandsröstningsställen.

De röstberättigade får hemskickat ett meddelandekort med en förteckning över de allmänna röstningsställena i den röstberättigades egen valkrets med adresser och öppettider.

Väljaren ska styrka sin identitet för valförrättaren på förhandsröstningsstället. För detta ändamål ska väljaren ha ett identitetsbevis med sig.

Förhandsröstningsställena i Helsingfors stad (kungörelse pdf, 140 kb) 15–21.5.2019.


Visa en större karta


Att rösta utomlands

På röstningsställena vid de av Finlands beskickningar utomlands som utsetts till röstningsställen är förhandsröstningsperioden kortare. Vid Europaparlamentsval kan man förhandsrösta utomlands 15–18.5.2019.

Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet.

Mer information om att rösta utomlands och brevröstning finns på justitieministeriets valwebbplats.

Att rösta hemma

Den röstberättigade vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstningsstället på valdagen eller ett förhandsröstningsställe kan förhandsrösta hemma.

Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand. Det lönar sig att anmäla sig till hemmaröstning i god tid innan anmälningstiden går ut, dvs. 2.4.2019 klockan 16 vid riksdagsvalet. Vid Europaparlamentsvalet går anmälningstiden ut 14.5.2019 kl. 16. Helsingforsborna kan anmäla sig till hemmaröstning till Helsingfors stads centralvalnämnds byrå per telefon, e-post eller genom att posta en anmälningsblankett för hemmaröstning.

Mer information om att rösta hemma finns på justitieministeriets valwebbplats.

Att rösta på en anstalt

Om en röstberättigad under den tid då förhandsröstningen pågår vårdas vid en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar vård dygnet runt (t.ex. ålderdomshem, vårdhem, servicehus) eller är intagen i en straffanstalt kan han eller hon förhandsrösta på anstalten. En valbestyrelse som utsetts för detta ändamål kommer till varje anstalt och förrättar röstningen.

Mer information om att rösta på en anstalt finns på justitieministeriets valwebbplats.DELA
06.12.2019 07:18