Suoraan sisältöön

Röstningen på valdagen

Vid Europaparlamentsvalet är valdagen söndag 26.5.2019. Röstningsställena är öppna på valdagen kl. 9–20.

På valdagen kan man rösta endast på röstningsstället inom ens eget röstningsområde, för den röstandes uppgifter finns endast i vallängden över hans eller hennes eget röstningsområde.

Stället där var och en ska rösta på valdagen framgår av meddelandekortet som magistraten skickar ut. Ta gärna med kortet till röstningsstället. Röstandet löper snabbare då, men det går att rösta också utan kortet. Befolkningsregistercentralen sänder ett meddelandekort om rösträtt i riksdagsvalet senast vecka 12 till alla väljare vilkas adress är känd. Vid Europaparlamentsvalet sänds meddelandekorten senast vecka 18.

På röstningsstället ska den röstande styrka sin identitet för valförrättaren. Ta därför med identitetsbevis.

Rösträtten får inte utövas via ombud.

På varje röstningsställe finns ett valbiträde som på den röstandes begäran kan hjälpa honom eller henne att göra anteckningen på valsedeln. Valbiträdet är skyldigt att följa den röstandes anvisningar och hemlighålla vad han eller hon fått veta i samband med röstningen. Den röstande får också assisteras av ett biträde som han eller hon själv utsett, men biträdet får inte vara kandidat vid valet.

Läget för röstningsstället på den egentliga valdagen kan sökas på Helsingfors stads Servicekarta.

Väljaren kan också vid behov höra efter sitt eget röstningsställe på den egentliga valdagen hos Helsingfors centralvalnämnds byrå på telefonnumret 09 310 13344 eller på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga).DELA
06.12.2019 07:17