Hoppa till innehållet

Störningar och felanmälan

Vatten, el och gas

Vattendistribution

Jour för felanmälan 24h. Via HRM:s journummer kan du anmäla felsituationer, såsom läckor i vattenledningar, avbrott i vattendistributionen och läckor i vattenmätare. På numret kan du också lyssna på ett meddelande om aktuella störningar som repareras som bäst. Journummer: 09 1561 3000.

El, fjärrvärme och fjärrkyla

Helens central för störningar och fel i fjärrvärmen betjänar 24h tfn 0800 160 602,
Helens nummer för felanmälan i eldistributionen 24h tfn 0800 180 808
Se alla identifierade avbrott i eldistributionen på Helens nätsidor:

Gas

Alarm och störningar i distributionen 24h: 0800 122 552

Gator och parker

Gator och trafikmärken samt grönområden

Olägenheter i gator och trafikmärken samt i parker och andra grönområden kan anmälas till stadsmiljöns kundtjänst tfn 09 310 22111

Utomhusbelysning

Anmälan om fel i utomhusbelysningen kan göras vardagar under tjänstetid till stadsmiljöns kundtjänst på numret 09 310 22111. Under övriga tider på numret 08001 90999.

Trafik

Tillfälliga trafikarrangemang

Gatuarbeten och evenemang orsakar tillfälliga trafikarrangemang: gator måste till exempel göras smalare eller stängas av.

Störningar i trafikljus

Defekta trafikljus kan anmälas per telefon till Huvudstadsregionens trafikstyrningscentral, tfn 09 310 37555.

Störningar i kollektivtrafiken

HRT:s kundtjänst tfn 09 4766 4000. Aktuell information om störningar och ändringar i kollektivtrafiken (bussar, spårvagnar, metro, närtåg, Sveaborgsfärjan) och respons till HRT:

Säkerhet

Då du behöver brådskande hjälp i fall av eldsvåda, olycka, sjukdomsattack eller pågående brott, ring nödnumret 112.

Väder och luftkvalitet

Övrig respons

Om du inte hittar ett lämpligt område ovan, kan du lämna respons till staden via den elektroniska responsblanketten.
Responsen vidarebefordras till de ansvariga och målet är att responsen besvaras inom fem vardagar. Stadens telefonväxel på numret 09 310 1691 är öppen vardagar klockan 8–16.29.04.2021 07:42