Suoraan sisältöön

Finlands 21 största städer

C21-Städer i Tammerfors. Foto: Hanna Leppänen

C21-städerna bildar ett ständigt nätverk för att förstärka den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

För att utveckla den stadspolitiska agendan och storstädernas gemensamma målsättningar behövs olika forum för stadspolitik, stadsforskning och intressebevakning. Landet största städer (C21) har i detta syfte beslutat att grunda en stadigvarande sammansättning och börja mötas på stadsdirektörsnivå regelbundet, två gånger per år.

 • Jan Vapaavuori, Helsingfors
 • Jukka Mäkelä, Esbo
 • Lauri Lyly, Tammerfors
 • Kari Nenonen, Vanda
 • Päivi Laajala, Uleåborg
 • Minna Arve, Åbo
 • Timo Koivisto, Jyväskylä
 • Jyrki Myllyvirta, Lahtis
 • Jarmo Pirhonen, Kuopio
 • Marita Toikka, Kouvola
 • Aino-Maija Luukkonen, Björneborg
 • Kari Karjalainen, Joensuu
 • Kimmo Jarva, Villmanstrand
 • Timo Kenakkala, Tavastehus
 • Tomas Häyry, Vasa
 • Esko Lotvonen, Rovaniemi
 • Jorma Rasinmäki, Seinäjoki
 • Timo Halonen, S:t Michel
 • Jorma Haapanen, Kotka
 • Lauri Inna, Salo
 • Jukka-Pekka Ujula, Borgå

Nyheter

14.05.2020 11:43